Helse & statistikk  

Oversikten er oppdatert pr. 1.4.2018 og presentert kullvis. 

HD-indeksen oppdateres 2 ganger årlig i DogWeb og den kan variere hos hvert individ, avhengig av nære slektningers hofte-resultater og individets avlsresultater til enhver tidBare avkom over 12 mndr kan undersøkes og få resultatet offisielt avlest. 

67 er øyelyst:                                              67 er hofterøntget:
derav 66 ua, 1 katarakt                                derav 64xA  2xB  1xC
49 er gonioskopiert:                                        16 har røntget albuer:
derav 42 ua                                                        derav 15x0     1xC   
3 med PLD 55-60%
(inkl 4 glaucom i 1993,  linjer jeg ikke har lenger)
                               

          Øyelysing                               Hofter HD/Albuer AD                         Mentalbeskrivelse / MH 
                                                                          gjennomsnittlig index for kullet

STARKULLET 2017
4 valper:

BLOMSTERKULLET 2017
9 valper:

MAKE-UP-KULLET 2016
9 valper: 6 øyelyst ua;
3 gonioskopi ua,
3 gonoskopi PLD

SPORTSKULLET 2016
7 valper:2 øyelyst + gonioskopi ua

BIBELKULLET 2015
7 valper: 4 øyelyst + gonioskopi ua
                 2 bare øyelyst ua

VOICEKULLET 2014
10 valper : 6 undersøkt med ua inkludert gonioskopi

ROMANCEKULLET 2013
4 valper: 3 ua, inkl gonioskopi

WATERKULLET 2012
6 valper:

WILDKULLET 2011
9 valper: 

WINGKULLET 2010
9 valper

ROSEKULLET 2009
3 valper: 3 x ua inkl. gonioskopi

GUNKULLET 2008
2 valper; 1 øyelyst og gonioskopiert ua

FILMKULLET 2007
5 valper:

ROCKEKULLET 2006
7 valper:

KULLET 1991
8 valper; 6xA

KULLET 1990
5 valper

STARKULLET 2017
4 valper:

BLOMSTERKULLET 2017
9 valper: 1 albuer / AD 0

MAKE-UP-KULLET 2016
9 valper: 3 A-hofter, 2 B, 


SPORTSKULLET 2016
7 valper: 2 x A-hofter, 2x albuer 0

BIBELKULLET 2015
7 valper : 6 x A-hofter, index
                 4 x 0 albuer

VOICEKULLET 2014
10 valper:Hofter 6 x A, AD 6 x 0

ROMANCEKULLET 2013
4 valper : 3 x A-hofter

WATERKULLET 2012
6 valper 

WILDKULLET 2011
9 valper

WINGKULLET 2010
9 valper

ROSEKULLET 2009
3 valper : 3 x A-hofter,  AD 3 x 0

GUNKULLET 2008
2 valper : 1 undersøkt og A-hofter

FILMKULLET 2007
5 valper

ROCKEKULLET 2006
7 valper

KULLET 1991
8 valper:

KULLET 1990
5 valper

STARKULLET 2017
4 valper:

BLOMSTERKULLET 2017
9 valper:

MAKE-UP-KULLET 2016
9 valper: 2 Gjennomført


SPORTSKULLET 2016
7 valper:

BIBELKULLET 2015
7 valper :
4 startet og Gjennomført

VOICEKULLET 2014
10 valper : 5 Gjennomført

ROMANCEKULLET 2013
4 valper  :
3 startet og Gjennomført

WATERKULLET 2012
6 valper : 2 gjennomført

WILDKULLET 2011
9 valper; 4 startet og Gjennomført
                  1 brutt av fører

WINGKULLET 2010
9 valper : 5 startet og gjennomført

ROSEKULLET 2009
3 valper : 3 startet og Gjennomført

GUNKULLET 2008
2 valper : 1 startet og Gjennomført

FILMKULLET 2007
5 valper

ROCKEKULLET 2006
7 valper

KULLET 1991
8 valper: 4 startet og Gjennomført

KULLET 1990
5 valper: 3 startet og Gjennomført 

                                                                 

   Avkom-oversikt over de tispene som har hatt mer enn 1 kull hos meg       

       Mynta`s avkom etter røntgen

                                                                     Hun er mor til Water-/, Voice-/ og Bibel-kullet

Mynta sine 3 kull fikk flotte resultater på røntgen. Dette kom fram pga bra gener, gode miljøpåvirkninger og ivrige valpekjøpere som følger opp og får hundene sine undersøkt :)
Resultatene på avkommene bidrar til å øke Myntas HD-indeks (115,31 ) og Egen Sikkerhet som er 0,77 (Gj.sn = 0,63)

                    Madde / NO VCH SE VCH Mi-Mio`s Madrugada  mor til  Wing-/ og Romance-kullet                             Lotta / NO VCH SE VCH Debs Seashell mor til Rocke-/, Gun-/ og Rose-kullet