Helse & statistikk  

          Øyelysing                               Hofter HD/Albuer AD                         Mentalbeskrivelse / MH 
                                                                          gjennomsnittlig index for kullet

Oversikten er oppdatert pr. 14.1.2019 og presentert kullvis. 

HD-indeksen oppdateres 2 ganger årlig i DogWeb og den kan variere hos hvert individ, avhengig av nære slektningers hofte-resultater og individets avlsresultater til enhver tidBare avkom over 12 mndr kan undersøkes og få resultatet offisielt avlest. 

74 er øyelyst:                                              78 er hofterøntget:
derav 72 ua, 1 katarakt                                derav 71xA  4xB  3xC  

58 er gonioskopiert:                               19 har røntget albuer:
derav 52 ua                                                    derav 18x0     1xC   
5 med PLD moderat
                              

          Øyelysing                               Hofter HD/Albuer AD                         Mentalbeskrivelse / MH 
                                                                          gjennomsnittlig index for kullet

STARKULLET 2017
4 valper:
3 øyelyst og gonioskopiert ua

BLOMSTERKULLET 2017
9 valper:
4 øyelyst og gonioskopiert ua

MAKE-UP-KULLET 2016
9 valper:
6 øyelyst ua;
3 gonioskopi ua,
3 gonioskopi anm PLD

SPORTSKULLET 2016
7 valper:
2 øyelyst + gonioskopi ua

BIBELKULLET 2015
7 valper: 
4 øyelyst + gonioskopi ua
                 2 bare øyelyst ua

VOICEKULLET 2014
10 valper : 
6 undersøkt m/ ua inkludert gonioskopi

ROMANCEKULLET 2013
4 valper:
3 ua, inkl gonioskopi

WATERKULLET 2012
6 valper:

WILDKULLET 2011
9 valper: 

WINGKULLET 2010
9 valper

ROSEKULLET 2009
3 valper:
3 x ua inkl. gonioskopi

GUNKULLET 2008
2 valper;
1 øyelyst og gonioskopiert ua

FILMKULLET 2007
5 valper:

ROCKEKULLET 2006
7 valper:

KULLET 1991
8 valper; 

KULLET 1990
5 valper

STARKULLET 2017
4 valper:
2 x A hofter
1 x 0 albuer
venter på flere svar 

BLOMSTERKULLET 2017
9 valper:
6 x AD 0,  
5 x A,  2 x B hofter,
1 C-hofte ( A + C)

MAKE-UP-KULLET 2016
9 valper:
6 AD = 0
4 HD=A, 2xB, 1 xC

SPORTSKULLET 2016
7 valper:
4 x A-hofter, 2x albuer 0

BIBELKULLET 2015
7 valper : 6 x A-hofter, index
                 4 x 0 albuer

VOICEKULLET 2014
10 valper:
Hofter 6 x A,      AD 6 x 0

ROMANCEKULLET 2013
4 valper :
3 x A-hofter

WATERKULLET 2012
6 valper 

WILDKULLET 2011
9 valper

WINGKULLET 2010
9 valper

ROSEKULLET 2009
3 valper : 3 x A-hofter,  AD 3 x 0

GUNKULLET 2008
2 valper : 1 undersøkt og A-hofter

FILMKULLET 2007
5 valper

ROCKEKULLET 2006
7 valper

KULLET 1991
8 valper: 6 x A

KULLET 1990
5 valper

STARKULLET 2017
4 valper:
1 Gjennomført

BLOMSTERKULLET 2017
9 valper:
2 Gjennomført

MAKE-UP-KULLET 2016
9 valper:
2 Gjennomført


SPORTSKULLET 2016
7 valper:

BIBELKULLET 2015
7 valper :
4 startet og Gjennomført

VOICEKULLET 2014
10 valper : 5 Gjennomført

ROMANCEKULLET 2013
4 valper  :
3 startet og Gjennomført

WATERKULLET 2012
6 valper : 2 gjennomført

WILDKULLET 2011
9 valper; 4 startet og Gjennomført
                  1 brutt av fører

WINGKULLET 2010
9 valper : 5 startet og gjennomført

ROSEKULLET 2009
3 valper : 3 startet og Gjennomført

GUNKULLET 2008
2 valper : 1 startet og Gjennomført

FILMKULLET 2007
5 valper

ROCKEKULLET 2006
7 valper

KULLET 1991
8 valper: 4 startet og Gjennomført

KULLET 1990
5 valper:
3 startet og Gjennomført 

                                                                 

   Avkom-oversikt over de tispene som har hatt mer enn 1 kull hos meg       

       Perla`s avkom etter røntgen  ( foto fra DogWeb så dessverre litt uklart )

Under; Kull f. 2016

Under: Kull f. 2017

      

 Mynta`s avkom etter røntgen

Hun er mor til Water-/, Voice-/ og Bibel-kullet ( i samme tabell nedenfor )

Mynta sine 3 kull fikk flotte resultater på røntgen. Dette kom fram pga bra gener, gode miljøpåvirkninger og ivrige valpekjøpere som følger opp og får hundene sine undersøkt :)
Resultatene på avkommene bidrar til å øke Myntas HD-indeks (115,31 ) og Egen Sikkerhet som er 0,77 (Gj.sn = 0,63)

                    Madde / NO VCH SE VCH Mi-Mio`s Madrugada  mor til  Wing-/ og Romance-kullet                             Lotta / NO VCH SE VCH Debs Seashell mor til Rocke-/, Gun-/ og Rose-kullet