Informasjon om mitt oppdrett

GENERELL INFORMASJON

Her finner du litt om oppdrettet, mine prioriteringer, valpenes erfaringsbakgrunn og forventinger til deg.

Litt om mitt oppdrett ;
> De etiske regler fra Norsk Kennel Klubb og Norsk Spaniel Klubb`s avlsregler følges.
> Tispen er forskriftsmessig behandlet og stelt før parring.
> Valpen har fått behandling mot innvollsorm etter de til enhver tid gjeldene anbefalinger.
> Vaksinering mot parvovirus (smittsom diare) ved 8 uker.
> Fra 5 ukers alder er valpene tilvent korte opphold og turer i bil.
> De har møtt barn og hunder av noen andre raser.
> Valpene leveres tidligst ved 8 uker, eller mellom 8-10 uker alt etter individuelle avtaler. Ved 9-10 uker har valpene fått mer sosial trening, mer oppdragelse og lært mer hundespråk sammen med mor, søsken og andre hunder, deres nevrologiske modning har kommet lenger og de kan være mer robuste overfor miljøskifte. Men det at de blir hos oppdretter ut over 8 uker, betyr selvfølgelig at jeg tar ansvaret for å fortsette den varierte sosialiseringen i fht miljøerfaringer
som er så viktig i disse ukene !> Hvis valpekjøperne har anledning og det er mulig pga geografisk avstand, så prøver vi å få til en felles samling før levering. Dette passer bra ved ca 6 ukers alder. Da er valpene så store at man demonstrere en del praktiske stimuleringsoppgaver og kontaktøvelser med dem for den første tiden i deres nye hjem ( men det er ennå ikke avgjort hvem som får den enkelte valp !! ).
Dessuten gå vi gjennom informasjon om rasen og valpetiden, spørsmål og forventinger fra de nye eierne, og selvfølgelig vil det være tid til uformell, sosial prat, altså en bli-kjent-dag familiene imellom.

Lotta`s 10-årsdag
Lotta`s 10-årsdag

Stamtispen bak mine kull, siden 2006, er Lotta / NO VCH SE VCH Debs Seashell
f 05.02.2003 - d 17.11.2016
Hun ble 13 år 9 mndr og var frisk, sprek, vital, med hørsel og syn som fungerte. Fikk påvist katarakt i ganske høy alder, men det medførte ingen kliniske problemer, Hun fanget godbiter i luften helt til det siste. (Hennes mor ble øyelyst ved 10-års alder uten funn, utover aldersrelaterte anm). Jeg er glad for at det ikke dukket opp noen alvorlige arvelige tilstander hos Lotta, og hun har ikke hatt noen sykdommer eller vært plaget av kroniske tilstander i ører, hud, poter osv. Har kun vært til veterinær for `det vanlige` og for skader som hun har løpt på seg i skog og mark. Lotta var en fantastisk mild, ukomplisert, trygg, sosial, arbeidsvillig, vannglad og viltinteressert springer. Det som skjedde nokså plutselig var at hun fikk en alvorlig mellomørebetennesle som gav varig skade i indre øret og på balanseorganet. Dette ble for vanskelig å fungere med og det var ingen god opplevelse å se henne slik. Lotta rakk å bli oldemor til 2 kull (Sports-kullet og Make-Up-kullet) og hun lever videre i min unge Lakka, hvor jeg gjenopplever mye av Lottas fantastiske gode og omgjengelige vesen overfor alle.
Resultater: CK, CERT, BIM fra utstilling, godkjent ettersøkshund, godkjent jaktanleggsprøve, 2.pr vannapport NBK, godkjent jaktprøve del I vannapport BK, godkjent jaktprøve del I vann og spor AK, godkjent karaktertest og gjennomført MH ,nr 3 som Årets sporspaniel (2004) ellers i flere år plassert blant de 8 beste, mange Hp på blodsporprøver, flere x prøve-vinner + andre pallplasseringer, deltok i NM blodspor i 05 og 08 med 2 x 1. premie, brukt på praktisk ettersøk og sjøfugljakt og veldig dyktig apportør på skadeskutte gjess.Helse: øyelyst uten anmerkning før hvert kull , gonioskopiert u.a. , fri for fuccosidose-anlegg (etter frie foreldre), A-hofter m/HD-index 107, 74 ES 0,65 MS 0,63. 

Lotta fikk 12 avkom hos meg og de fleste ble godt og variert premiert (jaktanlegg, lydighetsprøver, MH, svensk blodspor, flere sporchampions og ettersøkshunder, NM i blodspor, plasseringer på Årets sporliste i NSK, flere Excellent, CK og cert på utstillinger. Flere brukt på praktisk jakt - fugl/klovvilt. ) 

Dette følger med ved levering;

> Valpen er nyklippet og badet.
>Forprøve av valpens vante formerke, pr i dag brukes Royal Canin juniorfor til valpene v/ levering.
> Valpeguide m/bilder av foreldre og søsken, samt variert innhold og informasjon relatert til
utviklingsfaser, rasetypiske atferd, oppdragelse, stell, håndtering, stimulering/trening og samarbeid i valpeperioden.
> Klippekompendie og hefte med veiledning i fht pelsstell-utstyr. 
> NKK`s kjøpeavtale.
> Informasjon om raseklubben og lokalavdelingen
> Valpen leveres med maks. 1 uke gammel, individuell veterinærattest (inkluderer også en helhetsvurdering av kullet).
> ID-merking med microchip (inneholder reg.avgiften til NKK)
> Stamtavle og forhåndsregistrering i NKK (valpen får sitt reg.nummer allerede ved 5 ukers alder)
> Fagbok med innhold relatert til valp/unghundstiden, hverdagsaktuelle problemstillinger som hundeeier, oppdragelse, innlæring.... (det kan variere hvilken bok dette blir). 
> Spaniel-fløyte. Valpen har lært innkalling med fløyte (2 raske, korte støt) og denne er brukt som matsignal m.m.
>Aktivitetsgjenstand

> Forsikringsavtale mellom NKK og Agria (du kan ta over forsikringen som valpen har hatt fra 5-ukes alder, uten karenstid, men eier betaler den videre forsikringen).
Se felles vilkår gjeldende fra 1.4.12: https://www.agria.no/images/pdf/no-vilkaar-hund-vilkar-hund.pdf 
> Agrias nye regler for reiser med kjæledyr : 
https://www.agria.no/hund/artikkel/nye-regler-for-reise-med-kj%C3%A6ledyr-i-2012


Oppfølging omfatter ;
Praktisk veiledning og individuell trening etter behov og geografisk avstand.
Valpetreff / kulltreff med ulike tema :
sosialisering, oppdragelse, stell, innlæringsmetoder, utstillingsteknikk, søkstrening, miljøtrening.....
 eller etter ønsker.
Hjelp til og opplæring i klipping - gratis klipping første året, deretter redusert pris i fht prof. salonger.
Pass i sommerferier / andre ferier når jeg har anledning (gratis 1.året).
Hjelp med å skaffe rimelig utstyr og "klær" til hunden.
Ellers råd og veiledning hele hundens liv.

Dine forberedelser og mine forventinger til ny eier;
Ett av mine ønsker er at vi skal holde kontakt i ventetiden og at du gjerne ber om hjelp til å finne oppdatert valpelitteratur og annet lesestoff om bl.a. oppdragelse og stimulering, slik at du er på forskudd og vet hva du skal gjøre og hvordan takle valpen, når den flytter inn hos deg.
Det er ønskelig at hunden får undersøkt hofter og øyne ved ca 15-18 mndrs alder (hofterøntgen og øyelysing).
Det er veldig positivt om du vil delta på jaktanleggsprøve (alder over 9 mndr) og MH (Mentaltest Hund) med hunden din ved passende alder (tillatt alder for MH er 10 mndr - 3 år).
MH skal ikke hunden trenes i på forhånd, man skal bare måle hva den er født med av reaksjoner og nervekonstitusjon.
Øvelsene i en anleggsprøve består av det som en springer synes er morsomt (løpe og søke i terrenget, svømme, hente/bære/apportere). Vi vil gå gjennom hva dette handler om på samlinger........
Resultatet av slike tester bidrar til å kunne vurdere kombinasjoner innen i avl og få en objektiv beskrivelse av egenskaper og helse-faktorer som er nedarvet. Dessuten lærer du selv mye om din hunds reaksjonsmåter, mentalitet og hvordan du skal trene videre, ved å få dommerens vurderinger underveis.
Jeg har ingen krav til at du deltar på utstilling eller annen off. deltagelse med hunden din, men hvis du ønsker det, så hjelper jeg deg med eventuelle forberedelser.

Jeg håper at du har tenkt godt i gjennom hva anskaffelse av et firbent familiemedlem innebærer, og at du er sikker på at du har nok plass i huset, i hagen, i bilen og i hjertet..... En springervalp (og en voksen springer) vil følge deg som en skygge i de daglige gjøremål,
og den vil være der du er ; både på badet, i sofaen, foran TV`en og ved brødfjøla :)

Den lille valpen er en sjel med følelser og personlighet, og en kamerat som kommer til å være ditt ansvar og din venn i mange år. Vi vil derfor at dens hjem skal være tolerant, ha god hundehumor, være omsorgsfullt og gi den oppfostring og kjærlighet som en springer i
de ulike livsfaser behøver.

Det er viktig for valpens trygghet og utvikling at den ikke blir alene for mange timer på dagtid de første månedene. Du bør tenke gjennom om du kan få til en "tilsynsordning" / dagmamma for valpen hvis du er mye borte selv. Dette vil i stor grad avgjøre hvor veltilpasset, veloppdragen
og trygg hund du får på sikt, og det er vel noe alle ønsker seg. Det er ingen trygg løsning å ha en valp stående i hundegård mens du er på jobb, da har du ingen kontroll på ha som påvirker/skremmer den. Valpen/unghunden bør ha et romslig og skjermet sted innendørs.
Det er først når hunden din er ca 2 år at du vet hva slags individ du får for fremtiden, så alt som påvirker den før den tid, er spesielt viktig at du har full styring på.
Husk at valpen ikke har valgt hvor den skal bo, men det er det vi som har gjort. Det er viktig å finne en valp som passer hver enkelt, derfor avgjøres den endelige plassering etter at valpene har vært gjennom minst en valpetest, ved ca 7 - 8 ukers alder.

Det er nødvendig at du ikke "ser mørkt på" en del pelsstell og røyting med tiden, men du trenger ikke kunne spanielklipping på forhånd. For å holde pelsen velstelt og blank må du flere ganger i uken (helst daglig) kamme med en fintinnet kan for å få ut løshår og ull, da slipper du de store skippertakene under røyteperioder, hvis ullen har fått satt seg fast. I hele oppveksten og hos voksen springer, er det nødvendig at du som eier ser til at hunden har en raseklipp (fasongklipp) både ut fra helsemessige hensyn, men også fordi du bør tenke på å presentere din hund som velstelt og rasetypisk av utseende. Det finnes god hjelp å få av erfarne klippere (salonger og/eller oppdretter) om du føler for det, eller det beste er jo å lære seg det selv. 

I sum er engelsk springer spaniel en rase med mye jaktlyst/søklyst/apporteringslyst/aktivitetstrang. Og det er en pelsstellrase ! Det er viktig å vite hva den har av medfødte anlegg, for å forstå hvorfor den kan ha lyst til å løpe etter vilt/villukter i skogen og hvorfor den bærer rundt på dine sko, håndduker, skitne sokker og det som værre er :)

Mattilsynet har laget;
en liten veileder om ansvar og holdninger i fht hundehold, og den kan du lese her: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/veiledning_om_hold_av_hund.1458/binary/Veiledning%20om%20hold%20av%20hund

en veileder i fht treningsmetoder;
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/trening_av_hund__hva_er_lov.16447

informasjon om reise utenlands med hund;
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/hva_skal_til_for_at_en_reise_med_hunder_katter_eller_ildere_kan_regnes_som_ikkekommersiell_og_hvor_mange_dyr_kan_du_ta_med.23827


Om hofter og index
For den spesielt interesserte tar jeg med litt om betydningen av HD-indeksen (hofteledds-dysplasi-indeksen). Den forteller om hvordan hunden står genetisk og dermed i avlsmessig henseende med hensyn til HD-egenskaper i forhold til gjennomsnittet for rasen. Indeksen er en prognose for om hunden vil gi valper bedre eller dårligere, enn rasens gjen
nomsnitt.

Gjennomsnittet er på 100 og en index over dette, betyr at hunden ligger over rasens gjennomsnitt på denne egenskapen. Når man setter sammen stamtavlen til et fiktivt kull, kan man ut fra foreldrenes indeks, se hva som blir kullets gjennomnsnitts-indeks, og denne bør være over 100.
MS = Minimum sikkerhet, viser hva som er anbefalt minimum sikkerhet for denne rasen.
ES = Egen sikkerhet, viser hvor stor sikkerhet som ligger i beregningen av dette individets HD-index.
"Sikkerheden er her definert som korrelasjonen/samsvaret mellom indeksen og den sanne avlsverdi. Sikkerheten er et uttrykk for hvor store endringer som kan forventes i hundens indeks, når det kommer flere informasjoner. En høy sikkerhet betyr at det kun forventes små endringer, omvendt betyr en lav sikkerhet at det kan forventes betydelige endringer. Sikkerheten sier ikke noe om retningen av en eventuell endring og i gjennomsnittet vil endringene være 0.

Som nevnt ovenfor veier avkom tyngre enn andre slektninger, når hannen og tispens indeks beregnes. Derfor er det spesielt antallet av bedømte avkom som kan øke sikkerheten. Indeksen kan derfor endre seg hos foreldrene fra år til år, avhengig av resultatene hos avkom.
Dette kan man se og følge med i DogWeb på NKK`s side, som rene fakta.


Oppvekstmiljø
Jeg har stort sett vår-/sommervalper.

Valpene fødes inne på kontoret eller hobbyrommet og de får tidlig ut av valpekassen for å begynne å "oppdage verden". Valpene tas med rundt i huset etter hvert som de trenger å bli kjent med nye lukter, lyder og underlag - de vokser opp" i husets ulike oppholdsrom fra de begynner å gå litt. De flytter ned i 1.etg. når sansene deres er såpass utviklet at de har nytte av mer variert stimulering, ca ved 4 ukers alder. De er vant til dagligdagse huslyder som telefonsignaler, TV, radio, støvsuger, skrammel fra kopper og kar, miksmaster, tørketrommel, bjeffing fra andre hunder mm. Radio eller CD med miljølyder står av og til på som "bakgrunns-støy" for tilvenning, og forebygging av uro/redsle overfor sterke lydinntrykk.

Du ser også en del av valpemiljøet i de tidligere valpedagbøkene (se gammel hjemmeside).


Her kan du finne oppdretts-relatert informasjon: 

NSK`s Rasespesifikke avlsstrategi
https://spaniels.org/wp-content/uploads/2015/03/RASEngelskspringerspanielver1.pdf


NSK`s avlsretningslinjer oppdatert 2015
https://spaniels.org/wp-content/uploads/2014/11/Avlsretningslinjer.pdf