AKTIVITETER & TRENING
her presenteres noe av den felles treningen jeg har med mine valpekjøpere, individuelle engasjement o.l....

Miljøtreninger

Blodsporsamling
med de yngste + +

Fredrik 15 år har gått mange fine blodspor med Crispo, som her er 5 mndr.
Det er nyinnlæring for Crispo, derfor får han ennå veldig kort line. 

Jaktanlegg

Her er en samling bilder fra vårens og sommerens jakttreninger (apport og søk) med en del Mi-Mio`er

Perla med valpene på institusjonsbesøk

Apport-kurs

Ayla og Lakka av Mi-Mio`ene var med på kurs hos NKS avd. Trøndelag ( sammen med 5 andre spaniels). Hundene lot seg ikke bremse av det svært varierende været - både pels og klær "sto han av" :) Instruktør var cocker-eier Wenche R.Krogstad.


Besøkshund 
  -   Hjelpere på fire bein v/webmaster i Loppa kommmune

NO VCH M. Aquatic Mint

Loppa kommune har siden høsten 2016 hatt Stella på besøkshundoppdrag. Hun er utdannet via Røde Kors og godkjent besøkshund. Dette er et prosjekt "Hjelpere på fire bein" som vi har fått midler fra fylkesmannen til, som går ut 2019.

Prosjektet tar sikte på å bidra til økt trivsel og som et helsefremmende tiltak i første omgang for eldre. Tanken er å få utdannet flere hunder og videreføre dette til andre grupper som barn og unge i tiden fremover.

Med utfordringen vi har i samfunnet vårt og spesielt Loppa kommune med
en eldre befolkning ser vi at behov for kompetente hjelpere øker. Så da er
ideen bak prosjektet å utdanne besøks/ terapihunder som sammen med sine
førere på en innovativ måte kan være et ledd i å møte denne utfordringen.
Det er dokumentert at dyr kan ha en rekke positive fysiologiske og
psykologiske effekter som redusert stress, senket blodtrykk, redusert angst
og depresjon.

Stella har fast avtale på Øksfjord sykehjem hver annen mandag fra 11.00-12.00 der en fast kontaktperson tar seg av det praktiske. Tilbudet gis til en gruppe på 3-5 deltagere. Stella har også vært på oppdrag på Dagsentret på Nerstranda til stor glede for brukerne der.

Jeg vet også at Christine deltar på samlinger på Ås på noe som kalles DAI konferanser, i regi av prosjektet, der Stella er ansatt via inovasjonsprosjektmidler. 

Lykke til og vi gleder os til å høre evalueringen :) 

                                  


Trenings-samling 2017 

På bildet er fra v. foran : Aron, Pondus, Mali, Liam, Leah, Fado, Gaisa, Prince,
og bak f.v. Turbo, Lakka, Perla og Max.

Her er noen hyggelige minner fra en helg i mars. Det er trivelig at så mange får til å komme
( denne gangen fra Klæbu til Høylandet ) når jeg tar initiativ til sosialt samvær sammen med våre springere. Vi aktiviserte dem både ute og inne. Bildene viser at dere har vært flinke til å jobbe med kontakt hjemme også, for de firbente klarte seg så fint, selv om alle 12 hundene var i aktivitet med et eller annet, innendørs samtidig. Vi prøver å utnytte tiden og gruppen slik at alle får trene med forstyrrelser rundt seg. Og takk til Beate for hjemmebakt, saftig sjokoladekake i pausen  :)

                                       

          Kennel-samlinger i 2016
                        
 noen utvalgte klipp fra det vi har holdt på med - ikke sikkert at alle har blitt med presentasjonene (det er flotte oppmøter) men dere skal vite at alle har bidratt med full innsats :)

                                                                    Søk. sporing og kontakttrening på Sverresborg

                                                                                 
                                                                                 Klippesamling med egentrening 


Trening med noen av "mine" springere i Oslo-området

En fin og lang høstdag på Huk - da rakk vi over mye; 


Under: Kontakttrening og litt rally på Ladelydighet, freamsending, stoppsignal, triks og land-/og vannapport med skudd og fugl

Pause for hundene og eierne....

                                                                         
                                                                       Pause etter feltsøk i skogsterreng

                                           
                                       Introduksjon og "fellesstart" blodspor for valper og andre nybegynnere

                   For å bruke det underlaget vi hadde nært oss, så prøvde vi også å legge "harde spor"

                                                               
                                                           Apport-trening i kupert underlag i fjellterreng

            Under: Ny gruppe som er samlet til apportering og markeringstrening i myrterreng. 

                                                      Under: Enda en fin høstdag - denne gang på Volhaugen
         Apportering og avleveringstrening ( med langline i starten for å ha kontroll på innkomsten)

                                                    Under: Sosialt treff og klippemaraton før utstilling på Elverum

                                              Her er den nyklipte familien; Mynta og 4 kullsøstre

                                                                           Under; Trening  i sommervarmt tjern m.m.